การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ

นางอรุณี มีสัจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และศึกษาดูงาน

ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ดำเนินงานโดย งานบุคลากร