การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

และคัดเลือกหนังสือ ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ตัวแทนแผนกวิชา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนแต่ละแผนกวิชา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกหนังสือ ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ดำเนินงานโดย งานวิทยบริการและห้องสมุด