ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกศูนย์ตรวจสุขภาพ ผู้เข้ารับเสนอราคาตรวจสุขภาพ
เรื่อง ข้อตกลงในการทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา โดยมีตัวแทนจากศูนย์การแพทย์นวมินทร์
นางสาวทัศนันท์ รักษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด การตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน