ประชุมต่อสัญญาร้านค้าภายในวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตัวแทนผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดหาผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ ค่าเช่า การต่อสัญญาผู้ประกอบการร้านค้า
และนโยบายการจำหน่ายอาหารประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน