เชิญชวนประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
วิทยาลัยพณิชยการเฃตุพน ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตราษฎร์บูรณะ
จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน