ยินดีต้อนรับ นางสาวดิษยา จำนงค์ ผู้ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" แผนกวิชาการบัญชี
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเขตุพน
และคณะครูแผนกวิชาการบัญชี ร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวดิษยา จำนงค์
ผู้ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" แผนกวิชาการบัญชี
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน