ประชุมคณะกรรมการตรวจเอกสารการมอบตัว ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการตรวจเอกสารการมอบตัวนักเรียน และนักศึกษา
เพิ่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ดำเนินงานโดย งานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน