ประชุมคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบตารางสอน 1/2565 ก่อนดำเนินการจัดพิมพ์ตารางสอน ในระบบ ศธ. 02
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำ
และตรวจสอบตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมการตรวจสอบตารางสอน ก่อนดำเนินการจัดพิมพ์ตารางสอน ในระบบ ศธ. 02
ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน