ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม การรายงานผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ
รวมถึงกิจกรรมภายในวิทยาลัย ของแต่ละฝ่าย และเตรียมการดำเนินงานในโครงการ หรือกิจกรรมต่อไป
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 และร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการ
ได้เข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ที่ได้รับการบรรจุ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน