แจกชุดเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นปวช. 1 ณ ลานอเนกประสงค์
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
พร้อมด้วย งานร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยฯ และพนักงาน จากบริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด
ดำเนินการแจกชุดเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นปวช. 1
ณ ลานอเนกประสงค์
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน