พิธีเปิด การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีเปิด การอบรมการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ โดยมี นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน