โครงการ Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน