โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2565
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีการจัดแบ่งเป็นฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ฐานกิจกรรมสันทนาการ ฐานกิจกรรมวิชาการลูกเสือ ฐานระเบียบแถว และสวนสนาม
ฐานบุกเบิก และประวัติความเป็นมาของกองร้อยลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
แล้วได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่า กองร้อยลูกเสือวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม
ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน