เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ 30 นาที หน้าเสาธง
วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาส เปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กล่าวแนะนำและให้กำลังใจในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ภายใต้การดูแล พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด
ณ ลานอเนกประสงค์
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน