โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
🏆 ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 สาขา การจัดการศึกษาวิชาชีพ
และนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่น” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2565
จาก #รางวัลไทย #โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน #มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
🏆 #รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของ #การรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
จึงพิจารณามอบ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ" และ "รางวัลนักบริหารดีเด่น" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนของ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน