โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปวช. 1 และปวช. 2 ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และปวช. 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เวลา 07.30 - 16.30 น. ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน