มุฑิตา อำลาครู เพื่อดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมกิจกรรม มุทิตาจิต
นายจีรเดช ทันเสถียรวงศ์ และนางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ
ในโอกาส ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งใหม่
ณ ลานอเนกประสงค์
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน