ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวมัลลิกา โสภณลักคนา ประธานกรรมการวิทยาลัย
นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัย โดยประธานกรรมการแนะนำคณะผู้บริหาร
และร่วมแสดงคววามยินดี กับข้าราชการครูที่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
การรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร การแจ้งวาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบ ๖๕ ปี
ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน