ผลิดอกหอม เบ่งบานแล้ว แก้วเจ้าจอม
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน