พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564
ลิงก์ภาพกิจกรรมทั้งหมด : Google Drive
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน