สัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม ภายใต้คำขวัญ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวจุฑามาศ บุญมี หัวหน้างานสวัสดิการ ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
พร้อมตอบคำถามชิงรางวัลกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
โดยนายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน