ผู้บริหารและคณะผู้ติดตาม ร่วมเดินทางส่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน