การจัดจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน