การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน