ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เป็นผู้แนะนำหลักสูตร
และสถานที่การจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน