จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ และพนักงานไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ
ประธานชุมชนสถาพร, ประธานชุมชนรวมน้ำใจ, ประธานชุมชนบูรณะสุดเขต, ประธานชุมชนร่วมใจ, ประธานชุมชนหมู่ 7
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองข้างไปรษณีย์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน