การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี กับ KFC
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตัวแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และการรับสมัครงาน
โดยมีตัวเทนจาก บริษัท เรสเทอรองตส์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KFC) ชี้แจงรายะเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมแก้วเข้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน