การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูแผนกวิชาการโรงแรม ร่วมเดินทางส่ง นายธนสิน แตงอ่อน และ นายปกาสิต ลิขิต
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการโรงแรม
เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2565
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน