โครงการจัดทำแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปี 2565
นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ นางพัฒพิมล ยะปัญญา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา ครูแผนกวิชาการตลาด
เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการ ชั้น 2 โรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
โดยมีนางสาวเนรัญชลา สมบูรณ์ธนสิริ ตัวแทนจาก บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน