การประชุม ผู้กำกับและครูผู้สอนวิชาลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เพื่อปรึกษาแนวทางในการดูแล
และจัดการเรียนการสอนให้กับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เป็นประธานในการประชุมผู้กำกับและครูผู้สอนวิชาลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เพื่อปรึกษาแนวทางในการดูแล
และจัดการเรียนการสอนให้กับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน