การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินโครงการ
เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การกำหนดวัน เวลา และสถานที่
เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษาศาสตร์ บูรณาการสอนเด็กไทยใส่ใจสร้างความรู้ รักษาธรรมชาติ
กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนพรรณไม้ พร้อมจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ที่ปลูก และกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษาศาสตร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน และการปรับปรุงฐานข้อมูล
ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน