ประชุมคณะกรรมการรับโอนผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียนรู้
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ้ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย คณะกรรมการรับโอนผลการเรียน
เข้าร่วมการประชุม การโอนผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนต่างสาขาวิชา จำนวนนักศึกษาของแต่ละสาขาที่ จะต้องโอนผลการเรียนรู้
การเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด และการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำกว่เกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดไว้
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดำเนินการโดย งานวัดผล และประเมินผล
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน