ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการอบรมเยาชน
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมวางแผน
การดำเนินโครงการอบรมเยาวชนการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่มในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565
ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน