ประชุมครูที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
วันพฤหัสบตีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยกรวิทยาลัยพณิชยการเขตุพน มอบหมายให้
ตร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา
เข้าร่วมการประชุมสำรวจนักเรียน นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ และร่วมหาแนวทางการปฏิบัติแก้ไขปัญหา
ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน