ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเขตุพน มอบหมายให้
ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมตัวย คณะกรรมการดำเนินงาน
การจัดเตรียมสถานที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน และการจัดประกวตทำพานไหว้ครู ในพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน