การจัดจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสฌันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นายชาญ งามสิริพร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
พร้อมด้วย หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้าแผนกวิซาการโรงแรม
เข้าร่วมการประซุม การจัดจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม บริเวณ อาคาร 6 ชั้น 2
ด้วยแผนกวิชาการโรงแรมมีการจัดการเรียนการสอนด้านงานโรงแรมทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
จึงต้องการพัฒนาสถานที่ ที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาธุรกิจโรงแรม งานส่วนหน้าโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน