ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสฌันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดร.แสงอาทิคย์ เจ้งวัฒนพงศ์ ร้องผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน
เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานของคณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดการ กติกา และเกณฑ์การตัดสินพานไว้ครู
ในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน