การบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร การตรวจเยี่ยมการบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-19 ปี
เพื่อป้องการการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ดำเนินการโดย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน