โครงการอบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลฯ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเซตุพน เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ
อบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียและมูลนิธิซีตี้ ได้จัดทำโครงการขึ้นเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแก่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการอบรม
และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทางโครงการ จัดให้มีการแข่งขันแผนธุรกิจ เพื่อซึงรางวัลเงินทุนตั้งต้นโดยมีนักศึกษาจาก
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณสิริ
วิทยาลัยพณิซยการเซตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน