ประชุมคโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2565
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเขตุพน มอบหมายให้
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2565
การกำหนดวันเปิด และประธานในการเปิดงาน กิจกรรมฝึกสอนอาชีพของแต่ละแผนกวิชา และการบริการต่าง ๆ ให้กับชุมชน
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน