ประชุมเตรียมงาน โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ตรบรอบ 65 ปี
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเขตุพน มอบหมายให้
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ครบรอบ 65 ปี
ในการกำหนดตารางกำหนดการ ขั้นตอนในการจัดพิธี และการจัดกิจกรรมนันทการต่าง ๆ
ณ ห้องประชุมคุณยายลออ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน