โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (Digital School Bank By DSB)
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน