ประชุมการปรับปรุง พัฒนา(RMS)
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางเสาวคนธ์ ตั้งภูริ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ครูช่วยงาน และเจ้าหน้าที่ประจำงาน
เข้าร่วมการประชุม ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ให้สามารถดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน