ประชุมหาแนวทางสำหรับ นร./นศ. ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการทำกรอบเพื่อป้องกัน ดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
เพื่อหาแนวทางการทำกรอบป้องกัน แนวทางปฏิบัติในการเชิญประชุมผู้ปกครองต่อไป
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111
วิทยาลัพยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน