โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายชาญ งามสิริพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานในการเปิดโครงการภาษาจึนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
กระตุ้นการเรียนภาษาจีนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมจีนแก่ผู้เรียน
ระยะเวลา ในการอบรม ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องเรียนภาษาจีน
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน