การประชุมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วย
ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายชาญ งามสิริพร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทาง และข้อตกลง
เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนร่วมกัน
ณ ห้องประชุมคุณยายลออ อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน