พิธีลงนามความร่วมมือ กับบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิเทม
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน