โครงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียน กิจกรรมเสริมสร้างความมุ่งมั่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ สร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ โดยมีทีมผู้บริหารจาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ความรู้
และอาจารย์พัฒพิมล ยะปัญญา เป็นครูที่ปรึกษา
ณ ห้องเรียน 334
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน