การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นายแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้างานต่าง ๆ และครูผู้ช่วยผู้รับชอบงาน เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอง 111
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน