อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Express
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศยุคดิจิทัล “การใช้โปรแกรม Express”
ในส่วนงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยมีครู และเจ้าหน้าที่ประจำงาน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการใช้ระบบสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมคุณยายลออ อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน